STOLNÝ TENIS

STOLNÝ TENIS (PINGPONG)

Stolný tenis, hovorovo pingpong, je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru. [wikipédia]

Základné pravidlá

Výmenou sa nazýva čas, keď je loptička v hre. Ak sa výsledok výmeny nezapočítava, napr. pri dotyku loptičky o sieťku pri podaní (loptička sa dotykom sieťky musí dostať na súperovu stranu), výmena sa opakuje, hrá sa tzv. "nová loptička". Ak sa výsledok výmeny započítava, nazýva sa "bod". Hráč, ktorý má zahrať v danej výmene loptičku ako prvý, je podávajúcim hráčom. Hráč, ktorý zahrá loptičku vo výmene ako druhý, je prijímajúcim hráčom. Rozhodca riadi a usmerňuje zápas.

Správne podanie
Podáva sa s loptičkou voľne ležiacou na dlani, ktorá musí byť otvorená. Loptička musí byť vyhodená z ruky do výšky minimálne 16 cm vysoko. Musí sa najskôr dotknúť plochy rakety podávajúceho a potom prijímajúceho. Ak sa loptička dotkne sieťky a preskočí na stranu prijímajúceho, podanie sa opakuje – net. Povinnosťou hráča je podávať tak, aby mohla byť posúdená jeho správnosť. Podanie sa mení po dvoch zahraných loptičkách.

Bod
Hráč získava bod, ak:

  • jeho súper podá nesprávne
  • jeho súper nesprávne vráti loptičku
  • jeho súper úmyselne dvakrát za sebou zahrá loptičku
  • ak náhodou trafí loptičku na svoju stranu alebo von

Set
Kto ako prvý dosiahne 11 bodov, vyhráva set, okrem prípadu, keď obaja hráči dosiahnu 10 bodov. V tom prípade vyhrá hráč, ktorý ako prvý dosiahne o 2 body viac než druhý.

Zápas
Hrá sa na rozhodujúci počet setov z nepárneho počtu setov. Hra v zápase je plynulá, okrem povolených prestávok medzi setmi, poprípade v situácii time-outu.

Cena 5€/osoba na 1 hodinu

GALÉRIA

apríl 2024
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5